Już po raz szósty nasze Schronisko zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. W konkursie brali udział  wychowankowie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich. Prace młodych artystów można podziawiać w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie, niestety kupować je będzie można dopiero za rok. Całkowity dochód ze sprzedaży ubiegłorocznych kartek został przekazany Kubie Możdżyńskiemu z przeznaczeniem na dalszą rehabilitację.
Organizatorzy konkursu pragną podziękować Pani Jolancie Opoce dyrektorce Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za pomoc w zorganizowaniu wystawy prac młodych autorów.

​Protokół z rozstrzygnięcia VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową
dla Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich
Organizatorem Konkursu są pracownicy Schroniska dla Nieletnich w Gackach przy współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Pińczowie. Zaproszenia do udziału w konkursie zostały rozesłane do wszystkich zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z terenu całej Polski.
W konkursie wzięło udział 23 placówek resocjalizacyjnych:
 1. Zakład Poprawczy w Barczewie
 2. Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Zakład Poprawczy w Studzieńcu
 4. Zakład Poprawczy w Szubinie
 5. Zakład Poprawczy w Tarnowie
 6. Zakład Poprawczy w Kcyni
 7. Zakład Poprawczy w Trzemesznie
 8. Zakład Poprawczy w Witkowie
 9. Zakład Poprawczy w Gdańsku
 10. Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim
 11. Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie
 12. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy
 13. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie
 14. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
 15. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie
 16. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
 17. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu
 18. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie
 19. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
 20. Schronisko dla Nieletnich w Warszawie
 21. Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
 22. Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie
 23. Schronisko dla Nieletnich w Gackach