W dniu 1 grudnia 2014 r. nasi wychowankowie uczestniczyli w prelekcji promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Kielcach. Prelekcja zakończyła się małym konkursem w którym chłopcy przebywający w Schronisku wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego.