Miło nam poinformowach że 22 maja 2014 r. pracownicy Schroniska dla Nieletnich w Gackach – Dyrektor Schroniska Pan Marek Łukasiewicz i Dyrektor Szkół Pan Tomasz Matyjas zostali odznaczeni Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

Przypomnijmy, że Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” przyznawany jest między innymi za działania wspomagające Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku.