Schronisko dla Nieletnich w Gackach ogłasza nabór na zatrudnienie nauczyciela przedmiotu:

Biologia – wymiar zatrudnienia jedna godzina etatowa tygodniowo.

Fizyka – wymiar zatrudnienia jedna godzina etatowa tygodniowo.

Chemia – wymiar zatrudnienia trzy godziny etatowe tygodniowo.