cwicz_1_minNarada Szkoleniowa „Bezpieczeństwo osobiste i sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem biologicznym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości”. 

Miło nam poinformować, że w dniach 17-20 września odbyła się Narada Szkoleniowa „Bezpieczeństwo osobiste i sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem biologicznym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości”. Organizatorami Narady byli Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Schronisko dla Nieletnich w Gackach k. Pińczowa.

Celem Narady było zwiększenie poziomu przygotowania schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych do reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniem lub utratą bezpieczeństwa osobistego oraz w sytuacjach związanych z zagrożeniem biologicznym.
W Naradzie udział wzięli dyrektorzy i pracownicy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z całej Polski, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele służb z terenu województwa Świętokrzyskiego,  w tym Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ratownictwa Medycznego i innych.

 

cwicz_2_min