cwiczenia_minW dniach 5 i 19 czerwca 2013 przeprowadzone zostały ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego podczas których zweryfikowano opracowane wcześniej propozycje procedur.

Ćwiczenia zakładały zaistnienie dwóch różnych incydentów: stwierdzenia w placówce przypadków zachorowań na chorobę zakaźną o wysokim prawdopodobieństwie przypadków śmiertelnych (np. „świńska grypa” oraz ataku bioterrorystycznego.

Ćwiczenia przeprowadzono w Schronisku dla Nieletnich w Gackach przy współudziale odpowiedzialnych służb i podmiotów; straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i innych. Zrealizowane działania są efektem inicjatywy podjętej przez Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości, których celem jest przygotowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na sytuacje kryzysowe związane z biologicznym zagrożeniem bezpieczeństwa, w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu.

Propozycje wypracowanych procedur, poszerzone o zagadnienia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa osobistego i procedurami postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych zostaną przekazane w formie rekomendacji podczas ogólnopolskiej narady dla przedstawicieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zorganizowanej przez Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości we wrześniu 2013 roku w Korytnicy k. Kielc.