„W Młodzieżowym Centrum Kariery”

           Od lat realizowany jest w Schronisku program dydaktyczno-wychowawczy „wykluczyć wykluczenie”, w oparciu o który Wychowankowie uczestniczą w spotkaniach z pracownikami instytucji rynku pracy. Tak było 14 lipca 2022 roku, gdzie po raz kolejny spotkali się z doradcą zawodowym z buskiego MCK,  aby porozmawiać na temat rynku pracy i świata zawodów.

          W dobie konkurencji na rynku pracy, wiedza o zawodach może stać się szansą na przekwalifikowanie, rozwój lub dodatkowe zarobkowanie. Ponadto wychowankom Schroniska daje możliwość pozytywnej readaptacji społecznej.