„Zwiedzanie Pałacu w Kurozwękach”

           Jednym z priorytetów w resocjalizacji nieletnich jest dla nas stosowanie wzmocnień pozytywnych, w tym form i metod atrakcyjnych z punktu wychowanków. Stąd też w ramach udzielanych nagród regulaminowych w postaci zgody na zajęcia oświatowo-wychowawcze poza terenem Ośrodka realizujemy różnego rodzaju wycieczki. Dobrą praktyką są wyjazdy w ciekawe miejsca. W październiku byliśmy w kompleksie pałacowo-parkowym w Kurozwękach. Pałac w Kurozwękach jest jednym z niewielu zabytków w Polsce, pozwalających prześledzić kolejne zmiany stylów: od murowanego zamku rycerskiego, poprzez dwór obronny, do barokowo-klasycznej rezydencji.