„Pierwszy do pierwszej pomocy”

         W dniu 25 listopada 2022r. odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, gdzie w ramach idei promowania krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego „Pierwszy do pierwszej pomocy”, przygotowaliśmy plakaty i ozdoby na cześć obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.
          Składamy serdeczne podziękowania pracownikom RCKiK w Kielcach, za dotychczasową współpracę, liczne materiały promocyjne, pakiety edukacyjne i gadżety (broszury, długopisy, breloki, koszulki itp.), przekazane na rzecz naszych wychowanków.