„Kształcenie zawodowe”

                 W naszym Ośrodku Wychowankowie podejmują się kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia. Ukierunkowując naszych Wychowanków na rozwój zawodowy, możliwości poszerzania kompetencji i umiejętności praktycznych dnia 5 grudnia 2022r. odwiedził nas pan Robert Domagała z Ośrodka Kształcenia Kursowego w Pińczowie, który przeprowadził dla naszych Wychowanków warsztaty z zakresu rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, szczególnie istotnych na współczesnym rynku pracy.