,,Świąteczne życzenia”

        Świąteczne życzenia dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości”
W dniu 01.12.2022 r naszi wychowankowie przebywający w Warszawie wraz z
opiekunami, złożyli życzenia świąteczne pracownikom Ministersdtwa
Sprawiedliwośći.
       Na ręce Pani Wizytator Doroty Stępniak przekazali prace świąteczne
wykonane przez wychowanków naszego Ośrodka.

 

.