Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Młodzieży

              W dniu 14 grudnia 2022 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie uczestniczyliśmy w imprezie podsumowującej działania w ramach programu „Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży”. Serdecznie dziękujemy twórcom, organizatorom oraz sponsorom za możliwość wzięcia udziału w tak szlachetnym, ciekawym i motywującym do dalszej pracy przedsięwzięciu. W szczególności przekazujemy wyrazy wdzięczności Panu Kajetanowi Broniewskiemu, który swoją osobowością, postawą życiową i zaangażowaniem w promowanie wartości wyniesionych ze świata sportu inspiruje nieletnich do pozytywnych zmian w swoim życiu – bowiem „chcieć znaczy móc”.