Narodowe czytanie…

               Włączając się w ogólnopolską akcję narodowego czytania uczniowie i nauczyciele przygotowali i zaprezentowali fragmenty lektury pt. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Bardzo cieszy duże zainteresowanie jakim akcja cieszyła się wśród naszych wychowanków. Wśród prezentowanych fragmentów było wiele wątków patriotycznych, które nawiązywały do wybuchu Powstania Styczniowego. Cieszy fakt, że uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem zmierzyli się z lekturą uważaną przez wielu za trudną i mało atrakcyjną. Na zakończenie spotkania Dyrektor Ośrodka pogratulował młodym wykonawcom ciekawych interpretacji.