Wprowadzenie do kościoła ikony dla środowisk walczących z nałogami

         W dniu 11.11.2023, w Święto Niepodległości w kościele św. Jana z Dukli w Bęczkowie miała miejsce uroczystość wprowadzenia przez biskupa Mariana Florczyka ikony Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich”. Ikona jest uznawana za szczególną w drodze do trzeźwości wśród wyznawców prawosławia.

          Autorką ikony jest pedagog Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach – Pani Bogusława Łukasiewicz, która podarowała ikonę biskupowi Marianowi Florczykowi wiosną tego roku podczas wizyty z wychowankami w Kurii Kieleckiej.

          Pani Bogusława Łukasiewicz od wielu lat związana jest z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA oraz Grupą LUMEN, a sztuki pisania ikon uczy się pod kierunkiem ojca dr Zygfryda Kota.

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biskup-marian-florczyk-w-czasie-mszy-swietej-za-ojczyzne-w-kosciele-w-beczkowie-wprowadzil-ikone-matki-bozej-niewyczerpany/ar/c1-18062935

https://www.diecezja.kielce.pl/beczkow-bp-marian-florczyk-wprowadzil-do-kosciola-ikone-dla-srodowiska-walczacych-z-nalogami