Sakrament Bierzmowania

       Bierzmowanie jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego obok Chrztu i Eucharystii. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość .Pierwszego grudnia wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach przystąpili do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowania były prowadzone na lekcjach religii przez Panią katechetkę, opiekę duszpasterską objął proboszcz naszej Parafii ks. Stanisław Swoboda , a Sakramentu Bierzmowania dokonał Biskup Marian Florczyk. W tym ważnym dniu towarzyszyli wychowankom ich najbliżsi oraz pracownicy.