„Jak szukać pracy” – warsztaty doradztwa zawodowego

            24 kwietnia 2024 roku Wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach spotkali się z doradcą zawodowym z buskiego MCK – Panią Elżbietą Ścióg, aby porozmawiać na temat aktywnych metod poszukiwania pracy.

             Wielu młodych ludzi na myśl o swojej pierwszej pracy bardzo często się stresuje. Gdy wchodzimy na rynek pracy po raz pierwszy, nie do końca wiemy, gdzie jej tak właściwie szukać i jak to robić? Jakie sposoby poszukiwania pracy mogą nas przybliżyć do jej znalezienia? Warsztaty z doradcą zawodowym były właśnie próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach cyklicznie prowadzonej współpracy – za co składamy Pani Elżbiecie Ścióg serdeczne podziękowania.