W dniu 22.01.2015 roku naszą placówkę w ramach prowadzonego programu wychowawczego „Animaltherapy” odwiedzili przedstawiciele Fundacji „Razem łatwiej-zwierzęta przełamują bariery”. Goście przyjechali ze swoimi zwierzętami i przeprowadzili wspaniałe zajęcia dla wszystkich nieletnich przebywających w Schronisku dotyczące właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt. Ponadto psy terapeutyczne zaprezentowały swoje umiejętności. Każdy uczestnik mógł samodzielnie spróbować wydać komendy i polecenia zwierzęciu. Serdeczne podziękowania składamy Pani Basi Wujczyk, która wspiera naszą placówkę we wszelkiego rodzaju działaniach podejmowanych przez pracowników i wychowanków mających na celu podniesienie świadomości konieczności opieki nad zwierzętami.

Kilka słów o Fundacji.

W 2005 roku, grupa przyjaciół wpadła na pomysł, aby stworzyć w Warszawie fundację, która zajmie się animaloterapią oraz będzie propagować właściwe postawy ludzi wobec zwierząt.
Animaloterapia czyli wszelkie działania zmierzające do poprawy ludzkiego zdrowia i jakości życia, w których dużą rolę odgrywają zwierzęta: psy, koty, świnki morskie, chomiki, a nawet… ślimaki.