Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach, Leszcze 31A, 28-400 Pińczów.
 2. 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu:  (41) 357-10-14 lub (41) 357-10-15 wew. 102 lub adresem e-mail: sekretariat(a)gacki.oow.gov.pl
 1. 3. Podstawą upoważniającą administratora do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający przepisów prawa i ustawowych zadań Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach.
 2. 4. Odbiorcami danych osobowych są
 3. 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. 6. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gackach przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Ośrodek Wychowawczy.
 5. 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań OOW w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie i w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem.
 7. 9. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU OBIEKTÓW

Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach

 1. 1. Administratorem systemu monitoringu jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach, Leszcze 31A, 28-400 Pińczów. ·       
 2. 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz przepisy obowiązującego prawa.
 4. 4. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań OOW w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 5. 5. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: (41) 3571014 lub (41) 3571014 wew. 102 lub adresem e-mail: sekretariat(a)gacki.oow.gov.pl
 1. 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych