Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach funkcjonuje od dnia 2022-09-01 na podstawie  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze.

W strukturze organizacyjnej Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach funkcjonują:

  • Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia (kierunki: stolarz, kucharz, ślusarz), Warsztaty Szkolne;
  • Internat;
  • Pozostałe działy organizacyjne umożliwiające i zapewniające realizację zadań.

 

Schemat organizacyjny Ośrodka
Schemat organizacyjny Ośrodka