Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

  1. 1. Położenie i dojazd

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

Leszcze 31A, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie

Lokalizacja:

Lokalizacja SDN Gacki na mapie Polski
Lokalizacja SDN Gacki na mapie Polski
  1. 2. Dane teleadresowe.

Adres: Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie

Telefon, fax: (41) 357-10-14, (41) 357-10-15  (centrala – Dyżurka Działu Ochrony)

Adres e-mail: sekretariat@gacki.sdn.gov.pl

Poczta elektroniczna odbierana jest przez pracowników ośrodka w godzinach ich pracy.  Z uwagi na ochronę danych osobowych OOW nie odbiera i nie wysyła niezabezpieczonej korespondencji elektronicznej zawierającej dane osobowe wychowanków.

 

  1. 3. Połączenia telefoniczne z wychowankami.

Rozmowy telefoniczne do wychowanków łączone są przez cały tydzień poza godzinami zajęć dydaktycznych w szkole i warsztatach szkolnych oraz godzinami zorganizowanych zajęć wychowawczych. OOW udziela wychowankom pomocy w postaci umożliwienia rozmowy telefonicznej do wskazanej osoby bliskiej bezpośrednio po doprowadzeniu i na koszt ośrodka. Rozmowy telefoniczne do wychowanków ośrodka nie są nagrywane.

 

  1. 4. Informacje dla mediów

Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości: +48 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl

  .