Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

  1. 1. Położenie i dojazd

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

Leszcze 31A, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie

Lokalizacja:

Lokalizacja Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach
Lokalizacja Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach

 

  1. 2. Organ prowadzący

Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 

  1. 3. Organ nadzorujący

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 

  1. 4. Dane teleadresowe

Adres: Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie

Telefon, fax.: 41 3571014, 41 3571015, 41 3571016 

Adres e-mail: sekretariat@gacki.oow.gov.pl

 

  1. 5. Połączenia telefoniczne z wychowankami.

Rozmowy telefoniczne do wychowanków łączone są przez cały tydzień poza godzinami zajęć dydaktycznych w szkole i warsztatach szkolnych oraz godzinami zorganizowanych zajęć wychowawczych. Ośrodek udziela wychowankom pomocy w postaci umożliwienia rozmowy telefonicznej do wskazanej osoby bliskiej bezpośrednio po doprowadzeniu i na koszt ośrodka.

 

  1. 6. Informacje dla mediów

Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości: +48 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl

  .